تایپ

وقت کلاس به تایپ 10 انگشتی اختصاص یافت و ما اشعاری از قبیل 

"گفتم که چونی ز غم درد جدایی"

"گفتا نچنانم که توان گفت که چونم"

را با هزار و یک غلط املایی و دستوری با ده انگشت به شکل های عجیب و غریب تایپ نمودیم.

در انتهای کلاس استاد گفت:هفته آتی آزمون تایپ 10 انگشتی میگیرم

منبع اصلی مطلب : تکنولوژیهای ارتباطی
برچسب ها : تایپ
اشتراک گذاری: این صفحه را به اشتراک بگذارید

سایت : جلسه هشتم